Advertisements were blocked or nothing was served
We understand that advertisements are annoying, and fully supprt the usage with ads disabled. please support us in any way you can.

Question:

The Gridcoin community has released the next version of the wallet

Duration:

180 days

Poll Type:

Survey

Poll Weight:

Balance

Response Type:

Multiple choice

Status:

Active, 58.05 days left to vote

Create Time:

2020-09-18 00:47:06

Create TX:

2fbec@2038342
Voting Distribution
This is the current result of the poll. The below table also reference the current AV-W, which is the current calculated active vote weight. You can read more about this here.

Active Vote-weight:

237 038 018 (54.2% of total)

Poll Vote-weight:

9 459 028 (3.99% of AV-W)
Option%ResultInvalidValid
Yes 88.9 8 408 619  365 228
No, I'm Late! 11.1 1 050 409  5 11
   370239
Legacy Note
The current poll is a Gridcoin Research v1 Poll, which is no longer used. The details on this section is to create a resource of legacy information on chain. Please note that the v1 polls used a system that where less secure against spoofing. Voting data should be considered "as-is". Read more in the FAQ
Votings
DateVoterVoteVote WeightVerify
2021-01-17
- 02:57:08
S5wY2HQBZA4THg4uCwCTYLV86VbDPvBkPr
 • Yes
289.88
Verify
Vote
2021-01-17
- 01:33:47
S4hgdaaHdCrJxapkDqfZSZTfq9hm8tyjfZ
 • Yes
27.05
Verify
Vote
2021-01-17
- 01:12:06
S3cmH1dQ2CN1GFuuepBEEetS6LXxiZQ92g
 • Yes
5 001.61
Verify
Vote
2021-01-16
- 20:55:48
S852bXDNGWg3qkjrHwc3NimVMg5S557K8Z
 • No, I'm Late!
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-16
- 18:36:10
S6kCPV7jz8U5ksMs3tnRT8e2RVNszZrdfS
 • Yes
25.75
Verify
Vote
2021-01-16
- 12:27:43
S2T34mPJqZTvzZThecNkEERu7kyc1h9jFp
 • No, I'm Late!
6 763.46
Verify
Vote
2021-01-16
- 12:01:11
S8YtLvFqdYysWMZEpsC4t6s4qia1iMcG3T
 • Yes
10 609.62
Verify
Vote
2021-01-15
- 20:28:33
S2frLYxVqbhKiQu5TvRUvBQ1ifeY5hhnyg
 • No, I'm Late!
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-15
- 20:28:29
SLSqgrXRcLbnv6o3hk523YpZiuE5xDtNgf
 • No, I'm Late!
2.00
Verify
Vote
2021-01-15
- 20:20:18
SKQeBiUfzgtYF47X8Jk356bBKY5pZLtbbz
 • Yes
7 698.49
Verify
Vote
2021-01-15
- 20:18:01
Rxcn2Ls1Ma167C8wWB3bcREFsNkEX3j2KT
 • Yes
7 706.46
Verify
Vote
2021-01-15
- 18:47:47
Rz1W1EXU5Mt7gftyCPFwE8i7LDt3ewWZJr
 • Yes
1 336.77
Verify
Vote
2021-01-15
- 17:14:24
S3WrFUAZ33t1Yzsge5z6hiaFKW8RFKWtHw
 • Yes
17 308.48
Verify
Vote
2021-01-15
- 12:10:02
SGWKQEQCLMVEdzEmwbWVzkgykpbX1kZBob
 • Yes
11.00
Verify
Vote
2021-01-13
- 20:44:14
SGrDuFn1WwgwzScXrSyf8FHNPeZSLX7LvC
 • Yes
206.85
Verify
Vote
2021-01-13
- 20:43:07
SFDwNqpbz1pZHxRkoNiRRrKwZqLdYZms5j
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-12
- 16:51:53
S2jHXhzN3of6po7vGjPqQgC2pM6oP8dThp
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-11
- 23:43:12
Rzeya2qV37QfZbXyvJbUqiTCH4s2vDhLLb
 • Yes
11 594.61
Verify
Vote
2021-01-11
- 19:14:37
Rz1W1EXU5Mt7gftyCPFwE8i7LDt3ewWZJr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-11
- 19:14:37
Rz1W1EXU5Mt7gftyCPFwE8i7LDt3ewWZJr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-11
- 19:14:36
Rz1W1EXU5Mt7gftyCPFwE8i7LDt3ewWZJr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-09
- 15:40:25
SLFAzUtfitYd5EFHs9Me7FoWkGYZKL1aDH
 • Yes
1.03
Verify
Vote
2021-01-07
- 22:01:18
Ryje59o4uguc8LGgsSqubHdtuKjh1sCsqa
 • Yes
18 179.74
Verify
Vote
2021-01-07
- 19:57:10
SBDVXazxXNwCb27234B4qdYDwa5PswubBU
 • Yes
11 276.71
Verify
Vote
2021-01-07
- 15:07:32
S1ZJZX7t76ahGTkjMvfQLwnhZ4QQ5bQhYV
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-06
- 09:58:48
SJhq4qxP2uAqkhEA51gALE5b6zYNvicXTo
 • Yes
14 237.90
Verify
Vote
2021-01-06
- 02:12:10
RxqfYhfgYEmSdhDGjTWQZodBf42V8oSkxW
 • Yes
4 469.18
Verify
Vote
2021-01-06
- 02:11:49
S4VRbW52JqB5Bqs1N5hmQPKUBXSrvGjhCJ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-05
- 20:17:07
S4uMBs8n9LHkxWQWXaFqyk2z4YaKb4hJSt
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-04
- 14:28:55
SD3MjncaKvS8658oksSAsdhWAQrxrnEaib
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-04
- 10:55:30
Rx36YTg7jUuwdH777YuaridCojT4dqXcLP
 • Yes
13 039.36
Verify
Vote
2021-01-04
- 00:32:39
S1oaDFrefdu7SmyurdzR58f4jT9HJP9fQm
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-03
- 17:36:43
SDnbKTDF4k5g4ycQc49QvUwjZupSUP8WGF
 • Yes
1 608.82
Verify
Vote
2021-01-03
- 10:43:35
SDPCz76ZnuvJ9VURpwZfd1jvuyhFq9nay2
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-03
- 09:59:48
SEft6vxmarxzEQEbawayaXoHg8srFQ5Jhv
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2021-01-02
- 20:55:48
SHoVmt1BPLYshisUs56vYTAGrWXzGQCde8
 • Yes
238.50
Verify
Vote
2021-01-02
- 15:20:22
S11HyCUP9AVHadxPUR72boBzfVoD838vCL
 • Yes
1 417.01
Verify
Vote
2021-01-01
- 19:04:15
S33Tf2xtX2ReJBVAxbsz9nYto3fFfk1qea
 • Yes
55.01
Verify
Vote
2021-01-01
- 09:07:38
SKqJUkHFuyrF7whb2mamKjcMd6FwM25GML
 • Yes
4 503.16
Verify
Vote
2020-12-31
- 19:17:44
RyRnoSSLaxQjq1wNRLDDFMbbkRQL5LUDQw
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-31
- 17:03:03
S2GLBpB3xnFNup1PryUAsxRtUkc7cjGVGe
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-31
- 14:47:45
SH42CVL8vHeNGQoHkmDuXnQ7sFCN2jtJZe
 • Yes
1 631.01
Verify
Vote
2020-12-31
- 04:27:27
RyvXPkgji9gYvHP84RVWkB9vMSRZnkZC44
 • Yes
19 891.80
Verify
Vote
2020-12-30
- 22:25:18
S3oaEcgeQirbbfgfjh7iuFPgD6rcXT6FiC
 • Yes
2 652.20
Verify
Vote
2020-12-29
- 07:51:56
S4d1EbA2fpDRGACQqRWaXd7uhgJXZZZ3hZ
 • Yes
122 174.57
Verify
Vote
2020-12-28
- 14:58:52
SJ95JMuMuEpgtW8AQbscCgfp7dEmLMHXP3
 • Yes
36.90
Verify
Vote
2020-12-27
- 04:16:38
Rxy3NrAybjZKZgEVm1xmnUyfC3kDa2Mx3h
 • Yes
5 029.60
Verify
Vote
2020-12-24
- 11:39:30
SED5LHFnZDfQ1eLubVsyyNKqRWYiAmr84v
 • Yes
123.14
Verify
Vote
2020-12-24
- 11:05:50
SGZAVk5dQYNBhUgW67qCAG2KD9TiFhxr3f
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-23
- 02:05:10
S8cyAMLNivDLXQDqMzxar7fzJxc5uRFbuU
 • Yes
2 856.07
Verify
Vote
2020-12-21
- 14:02:16
SAgA15vvPSHJ6qjVFjpwwWX8LKZXntJWSD
 • Yes
3 291.93
Verify
Vote
2020-12-20
- 21:12:14
SFe51DGfYh3fw3NgaGXmPSh3wbPEFupLvF
 • Yes
393.31
Verify
Vote
2020-12-20
- 12:11:25
S2E2MakGVif8vStymFjoro2FK5RpSdkJLm
 • Yes
1 023.00
Verify
Vote
2020-12-18
- 15:05:43
SJSFXeibDC5uu1KpgpeLZnKVmK6G51vMzG
 • Yes
3.22
Verify
Vote
2020-12-18
- 14:22:10
SChYguYcZt6MoxrwFaafav3eLfAq7BPVyw
 • Yes
1 943.01
Verify
Vote
2020-12-17
- 22:30:11
SKW6hPa6hYVnr7nTGmv1nQ7D96nGxhs6wL
 • Yes
1 069.73
Verify
Vote
2020-12-17
- 15:20:10
SKZjqAftDjMbNm8njgSaCFU9cVPrxbxUtB
 • Yes
16.93
Verify
Vote
2020-12-17
- 10:12:21
RzJZ4i9vdoFzJ4jLT9VgHpuVZxr2gjFYMN
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-16
- 15:00:48
S3GzK6CdS4A3VtdzGxqLdJYUP8DA7WzmbP
 • Yes
2 646.17
Verify
Vote
2020-12-14
- 16:43:02
SJd1P9gd3PvDUsZUPXCsKS8dy5Ac6q5sux
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-14
- 10:35:22
S3jeaPwvMRGGSf2aLCzruvf2x4ASKXzRFb
 • Yes
14.80
Verify
Vote
2020-12-14
- 07:48:26
S5P9vwg5Ypb9PYnWRqFZcBorrAs6vAPdQa
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-14
- 07:48:09
S5LDAqnXzedPFbZapmRQp11Jm3YWUcDuTg
 • Yes
6 665.92
Verify
Vote
2020-12-14
- 01:56:34
SGzWq5HJ1EZrRUXCno6TM7PZwvaVKtz5S9
 • Yes
962 155.26
Verify
Vote
2020-12-13
- 23:09:44
S3s22D8zcaLPKruwiKucMRQVQHpbzTopPM
 • Yes
414.05
Verify
Vote
2020-12-13
- 17:04:56
SA4WWxoKZmgyjccAasbRPpyMWYCSnkprby
 • Yes
3 225.68
Verify
Vote
2020-12-13
- 16:59:25
S1Kf1w1A6j619PBV6W6AVt8K623aCJYVEn
 • Yes
4 495.25
Verify
Vote
2020-12-13
- 00:34:21
SJq8jzoPEcFsd4VU3xW6cosMuTw7zEV2kv
 • Yes
3 800.91
Verify
Vote
2020-12-12
- 22:04:04
S56WXpEtHkwyCvjxRn99hF8VfgRxdzhZpv
 • Yes
82.35
Verify
Vote
2020-12-12
- 20:05:54
S7S1BJrtswBEvJKdAtdoW5AM1EhRruv2Mr
 • Yes
2 589.54
Verify
Vote
2020-12-12
- 08:23:22
S7f1UoUzvvSJwcKd9isseGo8RRpZbW8vkc
 • Yes
12.73
Verify
Vote
2020-12-12
- 06:26:38
S59wy5Bq7bMzwVW1rgtwaKcMqiYkYmvKTV
 • Yes
589.57
Verify
Vote
2020-12-11
- 17:37:19
SLoomMMJwSEX3GD9Fvwu1gS8TDgGWsYZv3
 • Yes
10 545.51
Verify
Vote
2020-12-11
- 15:27:23
SATEj5rnbSyxo56jaiY9KgG344EeXhMBwQ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-11
- 11:32:42
S1Lu3Sqm1EqpZjex4w3R2TmWHL75trP44d
 • Yes
20 342.27
Verify
Vote
2020-12-11
- 04:49:54
Ryje59o4uguc8LGgsSqubHdtuKjh1sCsqa
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-10
- 14:01:01
SGh4nxPP5j5j3BwBouGAWmXKh7jk1dah4X
 • Yes
26 095.21
Verify
Vote
2020-12-09
- 00:47:24
SKcqaNQjoaEcBYsVpo8cNYbP98XwMf7g7P
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-07
- 10:43:20
S3BsD5WgeFXkwuBLHazPDNTzoD85SZUATL
 • Yes
159.98
Verify
Vote
2020-12-07
- 09:32:37
S2WrHwtBNAVCBmHapQFdTfR7swxdL9fFF8
 • Yes
1 344.25
Verify
Vote
2020-12-06
- 04:19:08
S1e4LZfcHNuiHeeD6FFxcFYYqTQT88Kk7q
 • Yes
9.94
Verify
Vote
2020-12-06
- 00:40:16
S1xHaDEv2SSRoTfAbheesZG8qFv5L2ud7B
 • Yes
8.91
Verify
Vote
2020-12-05
- 21:31:16
SAEmknMX5waVtxASkCDcZ3NHvRiNmLCPg8
 • Yes
88.10
Verify
Vote
2020-12-05
- 17:49:42
S6D6Ymkr1MAAQQpRZfkYXQqr2kv9k9zf4f
 • Yes
4 716.68
Verify
Vote
2020-12-05
- 17:25:35
S89Kvg4ijNcBNTpE3RwQrydqmDq82swdWE
 • Yes
349 471.69
Verify
Vote
2020-12-04
- 21:27:43
Rxiwvift5yTd3sEECjiHahQ6RWe9HjZ1mV
 • Yes
75 091.52
Verify
Vote
2020-12-04
- 14:41:32
S87FudJZHbo9DNKADkULjEHu2FaKVvbJTW
 • Yes
37 733.73
Verify
Vote
2020-12-03
- 17:49:13
SCzgiF7hxamSzqnjV4snkuj8YRyUw1nBWe
 • No, I'm Late!
21 341.95
Verify
Vote
2020-12-03
- 16:12:58
SEfhTy6e2y1Hkq4PkNpXsXHnaEFKvX9KWd
 • Yes
8 086.22
Verify
Vote
2020-12-03
- 15:18:13
S2hvx54d4bVXbvudpxg9DMtdzMsCWCCfNc
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-03
- 09:12:54
S9U1p3VPkbgRJKQCoK6AXAiRTyJYXi53Y7
 • Yes
10 696.00
Verify
Vote
2020-12-03
- 08:12:05
S8WdLyK5Jw3t7EywV9cui2sJchui1MHRJg
 • Yes
4 768.52
Verify
Vote
2020-12-02
- 18:21:23
RzY1AFXCpJpx9jGEebCD4kVoDB8JDNtsaM
 • Yes
38 564.98
Verify
Vote
2020-12-02
- 14:07:00
S89GpPf5fdMqxvVQ4n3JKJoxi2ZYGubDAZ
 • Yes
10.20
Verify
Vote
2020-12-02
- 12:38:21
SJtnL7Jba48yjA3wE72XBmbo8tuhjviw3D
 • Yes
16 052.30
Verify
Vote
2020-12-02
- 02:45:20
SG67rmzd2tKUTdrdLCgprqi1zNCKhEg4TV
 • Yes
24 262.02
Verify
Vote
2020-12-01
- 23:18:44
S2YVnU6RWB4BNdMHuxjwGbfasXc1fG9r8H
 • Yes
4 486.51
Verify
Vote
2020-12-01
- 22:44:25
SCtJKDdD6zR5JHxCyhLi8AowseN9atHues
 • No, I'm Late!
1.11
Verify
Vote
2020-12-01
- 22:09:32
S7Qy4j2aFP5BiAkH9KiE91gW9ejsMxMAjA
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-12-01
- 10:12:39
SJ1xFP29K13ASe82rXqwSaNXzxxZeH4kzb
 • Yes
1.03
Verify
Vote
2020-12-01
- 00:43:28
SK2oS4Yiozau64JEghz1h5Vst53HMak1dz
 • Yes
20 641.34
Verify
Vote
2020-11-30
- 21:51:25
SDgYpgz7ZcRYkJZvj2mqA43hWfHEDPxGd1
 • Yes
10 409.16
Verify
Vote
2020-11-30
- 20:37:43
S4bKCjev4wFPV1bqnCFWjFwiPKAAPTtBgp
 • Yes
44 069.33
Verify
Vote
2020-11-30
- 17:53:35
SEX9R6k2fS7wKbgXcVCF2CSSgut27AFE9q
 • Yes
107 902.53
Verify
Vote
2020-11-30
- 06:46:52
SHTN3KGT5Qg5aC3iKBNWdRSBhLixrDoWSn
 • Yes
159 908.33
Verify
Vote
2020-11-30
- 04:38:33
S3rHst2Wq78N6FEnZG8tkUC5vo8TMncxjc
 • Yes
52 711.46
Verify
Vote
2020-11-29
- 20:36:42
SHzZdGxHWGZ2BWuAB4XTP5EZG6unwZpTnx
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-29
- 20:15:49
RyQWnx2nSYjss7EGSduvqktZGUjVrx28XR
 • Yes
83.62
Verify
Vote
2020-11-29
- 19:42:59
SDsd6JszbULy4iZ96oSo969VqWjHUXoEf4
 • Yes
4 227.45
Verify
Vote
2020-11-29
- 15:52:41
S6R7wYm83dRZWseyQ4Li3Pngdpr6FrccHg
 • Yes
21 583.75
Verify
Vote
2020-11-29
- 13:07:36
S2jQnCybmkvqvuUEC7NB4zm1MHVBQJfqnZ
 • Yes
5 394.04
Verify
Vote
2020-11-28
- 11:27:13
SA4ykt1UEQ6L3Ub9bbJ8J26m5eRqm27i2o
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-28
- 10:39:41
S468j2ndPdzbVCRnTrhYnSdKV1j7CNss6Z
 • Yes
32 255.94
Verify
Vote
2020-11-28
- 10:01:59
S3HMFhaWZF7Ejs9yTWBGEbUmHmoRXpGLK1
 • Yes
44.38
Verify
Vote
2020-11-27
- 21:54:54
RyVgjsrvHx2mTXu3KN5E6MkUgLF8DkfVNe
 • Yes
35.57
Verify
Vote
2020-11-26
- 15:55:54
SGQLpBZbzCWHFcvWEbhcyYMrkEerBgRi7i
 • Yes
5 449.18
Verify
Vote
2020-11-26
- 02:35:24
SJ2RrHQMPxFiHB2MQxW7qVpJGa3JhU6kNA
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-26
- 01:18:28
S231cpH4HUuT27YixrgbDVmx2PH9GpYrqD
 • Yes
33 228.02
Verify
Vote
2020-11-25
- 12:47:05
SK6h6ydJetAkfDTyDwXaXrXQG31yEik6dE
 • No, I'm Late!
34 570.35
Verify
Vote
2020-11-25
- 01:17:49
S6m6gUm3GnuY9niuowJu7sno4jEXWgtJrG
 • Yes
5 685.77
Verify
Vote
2020-11-24
- 20:36:52
SFNXWohGELRCfLL7FE9yKA4B1zAD9DwiXd
 • Yes
4 164.73
Verify
Vote
2020-11-24
- 10:40:35
S4wRPvKsaUhwWYYifAhjUa96S3WTQgnGRA
 • Yes
8 626.26
Verify
Vote
2020-11-23
- 19:34:06
S6UaFhjugaop5xtYKA4yc7pcYtknMSmXPe
 • Yes
56 048.58
Verify
Vote
2020-11-23
- 17:59:29
SJDj1Ss8zsPJhsiuL2HNeU6qznwqJjjtJx
 • Yes
19 583.67
Verify
Vote
2020-11-23
- 17:30:42
S26bhgPx9GjJ4oo2Kt4bKz5pjbMCgkNf4E
 • Yes
6 289.41
Verify
Vote
2020-11-23
- 12:38:40
S9kMruRTy7DupbYXtKMjtwXb7uoaEbbWSy
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-23
- 03:25:32
SDjY2MMz9miuBMUQdCuhG3EVMQvHvor4iy
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-23
- 03:05:11
S876GrPXYFXhcjPrCAQfe5VQLi6wcEENtH
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-22
- 20:53:50
SAyrPJcgcFgSNc8Z2Wtc8RBEsfcTzN8kqQ
 • Yes
3 299.56
Verify
Vote
2020-11-22
- 19:09:19
SJD1BNq44DcJuogfRADdigCUie6Q2YYw2Y
 • Yes
5 939.24
Verify
Vote
2020-11-22
- 18:52:20
S6HYF7NtJNDXMo8LRJ63GXBTzpAmVjywSZ
 • Yes
2 244.33
Verify
Vote
2020-11-22
- 18:35:50
RyYjk3fcmQ8BmVUNGHfz9dvJn9yqW8s2pa
 • Yes
90 401.49
Verify
Vote
2020-11-22
- 15:32:46
S2SSJrguR3DgG3nAdeVNR5jJXSuEig4Yrw
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-22
- 12:25:41
SAe1NGgJjgzpvwoW7seDu3yqZ2Bj9CDQCC
 • Yes
28 418.49
Verify
Vote
2020-11-21
- 23:35:10
S3hJUZzqzCUwHkJNw4CPMz2XAhQZcgN4p8
 • Yes
31 257.39
Verify
Vote
2020-11-21
- 20:12:46
S4ZoVJaHkNxQir6y3BS9HgB35F83ccrc68
 • Yes
523 834.78
Verify
Vote
2020-11-21
- 15:32:57
SEdMuXdKvmpv3UYpBCy3g1hwUs1NLu6fD3
 • Yes
192.73
Verify
Vote
2020-11-21
- 14:31:08
SFL8RoWk9kSCTqKDDDQtkzJJi4kMdMRFVA
 • Yes
1 658.88
Verify
Vote
2020-11-21
- 10:16:52
S83nVXuhka4Gr55TaUEwcdNSy6i2P17mGo
 • No, I'm Late!
2.53
Verify
Vote
2020-11-21
- 03:10:24
SFci2sA1dTnSWdjnV4XZXko5Kev9sBKQ1x
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-21
- 00:16:37
SETZJa71G4Hc7bsLCX9HNiSP2Ath8KxYo9
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-20
- 21:59:51
SCdEUzkGvaE3XNShnjLZTpyNBKfgCJvUPb
 • Yes
97 590.70
Verify
Vote
2020-11-19
- 19:32:07
RzEBrqHFsehfhTN5v9twCPfY96nUfsVzst
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-19
- 16:06:27
SDw1K8VRKKincrRhiRvdpfFo3UU7Nk7151
 • Yes
18 909.61
Verify
Vote
2020-11-19
- 12:38:02
SLr7Kpn1hRn6yKZoRJySELYi3omE8NGMZS
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-19
- 12:38:02
SLr7Kpn1hRn6yKZoRJySELYi3omE8NGMZS
 • Yes
801.02
Verify
Vote
2020-11-19
- 09:43:42
S3hnvgx56RQpneCqYZc96bYLr9M8Bg7yYC
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-19
- 04:51:40
SKeRo75UJpArEScjwqGzrrkJBSPxZKiATD
 • Yes
9 306.18
Verify
Vote
2020-11-19
- 01:06:49
SFNw5woWGBiJ1BXAuczbMgxpuFduLPpW6M
 • Yes
1 990.67
Verify
Vote
2020-11-18
- 21:37:44
SCRNQprRUkGoCA9JgHjijkNRp3XfD1AhN5
 • Yes
5 681.40
Verify
Vote
2020-11-18
- 20:29:20
S4K5ztBAyAXsJf1QcoXM8eKmG5wKvCMZK4
 • Yes
106.87
Verify
Vote
2020-11-18
- 17:51:46
S2Xv3d9jWZ8McdeDXuYbcQY1EMNHtkBa23
 • Yes
2.91
Verify
Vote
2020-11-18
- 17:06:00
SEhcwFapdoA44SqjdWPwaVTsi73nB1vqaq
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-18
- 13:07:47
RwzNmzSTbQcgue46fwExUoPWZakdcmDX16
 • Yes
186.44
Verify
Vote
2020-11-18
- 11:20:03
SLqrMtbbnVGm4hw9FgpxPdhpY38tgv48nF
 • Yes
6 765.85
Verify
Vote
2020-11-18
- 07:04:21
SMGRsiXomXMmn11EfotioeWZwHYKqs4xT3
 • Yes
433 447.63
Verify
Vote
2020-11-18
- 06:53:05
S9AowNiGPHtePwnUCLBvyrKLoB6Adwb43Z
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-18
- 00:42:33
S7F3M3FPmJQmgbSEiV4QnHCDXJvA4L2gtf
 • Yes
864.47
Verify
Vote
2020-11-18
- 00:42:32
S58xWUNjAi5xubtQ7UgmfvNKdKBDGgutYY
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-17
- 14:53:17
SDMH19bDj5BuYQy6Uve5zHFkx2TnbGBJBZ
 • Yes
15 536.15
Verify
Vote
2020-11-17
- 14:19:49
S5L7syXMDayCqb671bAuxg9KAHcqNgnPip
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-17
- 09:47:29
SJmkb7RGh7c6j2wcARwKg8geLHe1SRLXpR
 • Yes
197.66
Verify
Vote
2020-11-17
- 06:43:38
SBgdTvkPKrBNms7Fm2v5uxD3BqEiYtFjTj
 • Yes
711.81
Verify
Vote
2020-11-17
- 06:31:38
SJW4md7JV3nbfXs1CavZHhxcdYbUXwxumE
 • Yes
34.97
Verify
Vote
2020-11-17
- 02:06:00
SFbDcotAK173Y1Nn4dgvKYDWHWvqvvJJ3j
 • Yes
1 238 666.69
Verify
Vote
2020-11-16
- 23:57:03
RxHbtJrDvLkKRCXpYUfsiaZnepLPKL3byW
 • Yes
21 142.77
Verify
Vote
2020-11-16
- 22:09:42
SGeCJp3NsKidtNzqYDHvdya16oBDdxx9cW
 • No, I'm Late!
953 165.80
Verify
Vote
2020-11-16
- 18:28:09
S2TUYFhg1Qjqmcxz7F1Ftv7pZ8StvbDVkE
 • Yes
1 316.23
Verify
Vote
2020-11-16
- 14:24:08
SEVg7owG3zm6cV4oTkTsGufdVtcFg2yoCB
 • Yes
5.05
Verify
Vote
2020-11-15
- 20:13:41
RyQWnx2nSYjss7EGSduvqktZGUjVrx28XR
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-14
- 09:48:57
SLTWwEup3s2nEdiLuxiCbLPbVev19JhRKV
 • Yes
3 625.10
Verify
Vote
2020-11-14
- 06:02:23
RzxRS5EoRH35WtKGzLDbHXruqeA1cJypVN
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-14
- 06:02:21
SE7yQtqE2YJvTbkMu3ZtfwSdMxZjQNeC51
 • Yes
3.11
Verify
Vote
2020-11-13
- 21:57:22
SJEq598sJX36GpzeRX51LbqUXz3yoNjvdL
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-13
- 14:28:14
Ryyou5rKg47pA8sQXKQVffMiLZM1kbA8GW
 • No, I'm Late!
16 389.58
Verify
Vote
2020-11-13
- 05:14:19
SEbtDtWwR2ctVmYFDNU7tE7fM3EEVU89fy
 • Yes
784 838.97
Verify
Vote
2020-11-13
- 02:21:24
SJ1QrcX7CdjgA1XYWFFFkTGCJssLuWPhZU
 • Yes
11 825.00
Verify
Vote
2020-11-13
- 00:40:58
S6D6Ymkr1MAAQQpRZfkYXQqr2kv9k9zf4f
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-12
- 12:31:10
RxgMUALBNDXoxWk6VwqjZSHoarqL5ZJowf
 • Yes
944.65
Verify
Vote
2020-11-12
- 10:31:42
RzEBrqHFsehfhTN5v9twCPfY96nUfsVzst
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-10
- 14:57:52
SHHZvpVp1CfE53CuB4J6AJu6QJj6vGpupD
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-10
- 05:56:06
SHzZdGxHWGZ2BWuAB4XTP5EZG6unwZpTnx
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-09
- 13:00:22
Rzv1J7wNkM8rrp1NXC1mFoz2cy9kH8nRe5
 • Yes
2 987.85
Verify
Vote
2020-11-09
- 03:22:13
RxXcwJY6tPqwsRkrbpQg9bKDK26MfoiuCZ
 • Yes
2 101.22
Verify
Vote
2020-11-08
- 21:14:18
Rzo5GctW8XvJ7161FQaSdZurPwxnzd2Cft
 • Yes
6 475.35
Verify
Vote
2020-11-08
- 20:04:16
S4RrVTwaCc1a6wuGmaa8ivBt5bsq6rwDx3
 • Yes
6 619.12
Verify
Vote
2020-11-08
- 05:32:56
S5q2cyioWJAtQViZ3q9oKt89sVSuk62CcR
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-08
- 05:32:54
S7mGKxCbNB9v6T6obQnunp3EYWYWA8qCew
 • Yes
147.57
Verify
Vote
2020-11-08
- 00:39:59
S4Z6eCm5MQKKP5RFb2BTq8QQmiy6nCUXVY
 • Yes
2 720.46
Verify
Vote
2020-11-07
- 23:56:48
RzgEkv8cvHiNdKUkyYj25KB49TgESWFWQL
 • Yes
43 626.44
Verify
Vote
2020-11-07
- 07:42:47
RxHbtJrDvLkKRCXpYUfsiaZnepLPKL3byW
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-07
- 01:12:07
S4fYuFn2L9ZBZeKGSdYMUkAssC3N4PmNUa
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-06
- 20:37:40
S4aD1vTRG7GQQP6oTW6hND9n1LE62UFBUb
 • Yes
7.31
Verify
Vote
2020-11-06
- 11:04:17
RwxwrK3VH1brhFDJQbATkCzB5V6Gww8awa
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-05
- 13:50:18
S27PpMJaHu7kmLM5aoWCsHFKLBErdSYftQ
 • No, I'm Late!
2 175.15
Verify
Vote
2020-11-05
- 13:21:52
Rzv3HknLqz2b44ZYmj72ytBufUY1g2P4w5
 • Yes
6 412.27
Verify
Vote
2020-11-05
- 05:12:18
SDL2VUXzz9JoSwWfxpKFfgcwXUnfpbPKVc
 • Yes
486 623.66
Verify
Vote
2020-11-05
- 01:42:09
S6gSdtRvZEdMa5dzJx8o1y34C1NWCpCBqJ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-05
- 00:02:54
S2nCMubKR6yHVpyh6nBFRHBrqBx92pCgRk
 • Yes
2 678.04
Verify
Vote
2020-11-04
- 21:33:54
Ry8pYToPNvzukuYYrhuU8HbJC2ZHZFodha
 • Yes
68.06
Verify
Vote
2020-11-04
- 03:41:31
S9mhvzGi9xW9twbjWtBvbMbnkL1FA556ZD
 • Yes
63.10
Verify
Vote
2020-11-03
- 23:59:58
Rx98Af4eWN4cRkUSLJMeLc73u97NsgJ2nQ
 • Yes
4 776.38
Verify
Vote
2020-11-03
- 09:54:05
SMFFET1U7zHxykywjGZPHvYKyChu2vYUQE
 • Yes
13 049.61
Verify
Vote
2020-11-03
- 06:31:54
SLUkueLZoapLEyjtzKWjZPr3kZZ2Bcmqpd
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-02
- 20:12:31
RyQWnx2nSYjss7EGSduvqktZGUjVrx28XR
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-02
- 15:39:36
RxSqLPgWtFuVA6EALkJnBf2V2ZsBwZFMoy
 • Yes
217.91
Verify
Vote
2020-11-02
- 15:11:30
RxYurUza6Net9Eqy1m93mZ7mYJxSuvGp2f
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-11-02
- 08:53:35
SEJYSyBDGBHLEtsooiJqGeTGugF6kEMF6S
 • Yes
16 273.96
Verify
Vote
2020-11-02
- 03:34:56
SJcQr7GaiJj3zPGkrqqTXz8KAmxZQjRQaQ
 • Yes
5 820.61
Verify
Vote
2020-11-02
- 01:15:00
SBPvof8HrmpLsknm39oSJUyRRB5KiJ2QsW
 • Yes
5 553.18
Verify
Vote
2020-11-01
- 22:26:19
S8RkV7dAeeiTuAWtfnzQELydnmKCmP41v4
 • Yes
943.74
Verify
Vote
2020-11-01
- 19:54:28
SBXCdqrjb7RG6RzBvyBsenjLLspm5ooyQE
 • Yes
54.20
Verify
Vote
2020-11-01
- 18:33:22
SGCdDgM2q9UUWbHvXgSZNxW1x1dufbxRPU
 • Yes
1 431.85
Verify
Vote
2020-11-01
- 15:19:00
RxwhYSjRANUAx8uGsrsgzcnebY83zXPo2N
 • Yes
9.98
Verify
Vote
2020-11-01
- 05:42:35
RyKZYi681v8aJRkodRmtmYNz2JNhVCYHVr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-31
- 13:44:15
S2ua2RsNifZ5AQA7oeLoLqwpaXwgiSG34U
 • Yes
97 708.86
Verify
Vote
2020-10-31
- 00:15:54
S25AC6SD4QXecfE5JNmf5Mzyxpdvrazfmk
 • Yes
155.47
Verify
Vote
2020-10-30
- 22:44:29
SJDj1Ss8zsPJhsiuL2HNeU6qznwqJjjtJx
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-30
- 20:43:35
SFNvRfpFu3SSMUB1cGP5aBNb3Es6XheuhG
 • Yes
8 064.76
Verify
Vote
2020-10-30
- 16:03:37
RzwdUzzdyiCCTfsuEhfnutaAtHhgtm9v8x
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-28
- 22:34:53
RxMfqBb9qpqrCP8pQXnHUghXuevqnLJUH6
 • Yes
13 707.72
Verify
Vote
2020-10-28
- 21:25:04
SBRA215XU4nzQaniWL2rMJeR9Rq4WssamP
 • Yes
100.00
Verify
Vote
2020-10-28
- 21:05:09
SDg7tSuaJxFBM7vygzzc5ge24SP3eu3o5q
 • Yes
92 441.00
Verify
Vote
2020-10-28
- 17:43:37
S2HrqtxueV4pXdYs88Kasoxpbq5KhT6R6L
 • Yes
143 526.90
Verify
Vote
2020-10-28
- 16:12:52
SJab2c3a5PCkvpjEkJzYrmae5sQ4s1Wqxo
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-27
- 20:43:57
SJTU2HJ8RE6XdbYRKgZDrwQzb7SAGNCihz
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-27
- 20:43:53
S1ijXNsDBq8H91HzdKzdqLujgxy3Zrpq4D
 • Yes
45 536.09
Verify
Vote
2020-10-27
- 14:31:36
SGczfuV1Zz9TTJy1LyN6SiyhgY9xFGnvVT
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-27
- 13:37:07
SL1TkqwcxoaCnV9d6M2b2tTj9AViD9s5sn
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-27
- 13:36:54
S4qJc6fShtXZ7LrRDG1FQSNwCziTKpFv3n
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-27
- 11:23:25
SJsebwmmUjdJZ5MRgTiPrSHN66BVc3wYVH
 • Yes
18 222.18
Verify
Vote
2020-10-27
- 05:52:29
SLncNG3aW4UXEHTqbhcrVuFV97J3EQzyRt
 • Yes
112 526.74
Verify
Vote
2020-10-26
- 10:49:22
SJD1BNq44DcJuogfRADdigCUie6Q2YYw2Y
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-26
- 10:05:32
SASLg1sQFdJM9xR7LAB59Wgpe1nKSaVvvx
 • Yes
16 898.83
Verify
Vote
2020-10-26
- 03:51:36
S3d8dTdU7KEZY8S31TobCdL894Znkx3rUa
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-25
- 21:22:35
SGZdPuf5ZNG8ZLdvkd6jvn1qNpGsjwo4ao
 • Yes
3 478.86
Verify
Vote
2020-10-25
- 16:59:23
SBBpYuMrjLfcyjZXxSUNmRs3Qa7ed7tSzo
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-24
- 22:11:53
RxQwKwEr4YVocfwtsMTYYsYi5f8SwZY9jn
 • Yes
47 755.07
Verify
Vote
2020-10-24
- 17:26:19
SBYRCprB57xRH6Ug2PPYRG5AmhSYBLMSQc
 • Yes
92.64
Verify
Vote
2020-10-24
- 05:27:22
S2Lo4RR5EPaZpfFVie6iNY9j8jr9423jhG
 • Yes
3 302.84
Verify
Vote
2020-10-23
- 23:21:31
Rym394hSVYXCpnRUJx2vifPZ3i6VuUcEAC
 • Yes
9 510.00
Verify
Vote
2020-10-23
- 21:23:16
SFNyLFUXpmVeZjUJDLWG38mV5M3MST2B5Y
 • Yes
48 861.42
Verify
Vote
2020-10-23
- 18:43:12
SLcSxhccdxgApz57kFevQNbfXtQcVmwHHT
 • Yes
676.22
Verify
Vote
2020-10-23
- 10:00:37
SH5DVXT1iqRR7FxHRmF3FcAWpSCoPNfcyX
 • Yes
6 446.33
Verify
Vote
2020-10-22
- 22:44:29
SADbfKbR2kUS8hfaBG6swPxSvsc1yGbNnG
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-22
- 16:32:26
SFRRKRvK3ze9rGfvZKGvw9wqBSNzbeZQhE
 • Yes
299.50
Verify
Vote
2020-10-22
- 11:38:08
S8rP7LaSCCoXbZTQuRg5vauKHrBUPzFtZM
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-22
- 05:34:53
SCkPKd6CfKpVnCq697Qd3sspZsCTEvb9Vr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-21
- 17:27:25
SHUVgKP6HQ9Hqhvaxm66vsr6ACELq1hXtC
 • Yes
26.21
Verify
Vote
2020-10-21
- 02:29:17
SDagwkEpAvkF58kmrVAW76EmLe1Nj3JNXk
 • Yes
13.12
Verify
Vote
2020-10-21
- 01:04:25
SABCqUk3YAPUaDnRsLKBNMm4mVhPGzx1wX
 • Yes
493.26
Verify
Vote
2020-10-20
- 17:54:01
SJRFxH1sBiSvHnabZexuufHC2xTdPdzZGv
 • Yes
14.65
Verify
Vote
2020-10-20
- 06:22:53
SAvPkwzi62gwN9mfZPDmA8owbcVoobYGGf
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-19
- 18:21:51
SCJtohcH2cyQ1CHBh4mdjc2hU4cuxHTBJr
 • Yes
45 523.89
Verify
Vote
2020-10-19
- 16:06:55
SDZ81QRQWHmzHCmPu5repEqCTk2opoNv7z
 • Yes
206.11
Verify
Vote
2020-10-19
- 10:28:45
SLRBsDA5e1PqnBtZujJbbAoLgwPYQtLzm1
 • Yes
61 351.36
Verify
Vote
2020-10-18
- 23:28:58
S9ksgjGwpQHTvrHBKpc1envWqjYpsqw2bV
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-18
- 13:15:13
S5SXFa9VBXk52rH7RJ7CJWz7BvL1w2t4VH
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-18
- 13:15:00
S5SXFa9VBXk52rH7RJ7CJWz7BvL1w2t4VH
 • Yes
1 682.13
Verify
Vote
2020-10-18
- 10:47:09
SLzxs1eycxvz9pvCRJCtoF1V787jJF27gj
 • Yes
10 546.14
Verify
Vote
2020-10-18
- 05:51:38
SG67rmzd2tKUTdrdLCgprqi1zNCKhEg4TV
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-18
- 05:42:30
SKkQ5SZveGcvShidMuUB3TMQ2LK9x4DkSU
 • Yes
14 724.52
Verify
Vote
2020-10-17
- 19:41:06
SFhefU29w2EaciQLANpfyZvHSWuwWMzkPZ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-17
- 18:15:42
S1wAvb5crebubjMyQK7QcbNf98zsXrxZww
 • Yes
2 393.56
Verify
Vote
2020-10-17
- 17:59:47
S92j6J7s8V98jPLVprx9kuy9VHD2y7Ko8U
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-17
- 16:55:43
S8AzhpLZvsoesxsHFSPYZ1UkvsA2rYTsoi
 • Yes
6.06
Verify
Vote
2020-10-17
- 08:45:50
SCYMTgaMzDwDKvAuYQm4mY43sgChxmUWof
 • Yes
635.01
Verify
Vote
2020-10-17
- 07:48:12
S1kg7giYTZyo8B7Liu2emAkLLqaR5HHaEo
 • Yes
15 169.20
Verify
Vote
2020-10-16
- 21:44:20
Rx6o7grTX2LzRUTTJhvLPR6iZBEJ45Gi3y
 • Yes
126.35
Verify
Vote
2020-10-16
- 21:32:11
RyHtyvEdwLsg6vJzHes4FhEA39eCFpJCmb
 • No, I'm Late!
693.50
Verify
Vote
2020-10-16
- 11:15:19
S1Bd5A9ynfe3N1LkZT2j5SQDQepcfdpgMp
 • Yes
27.56
Verify
Vote
2020-10-16
- 03:28:24
SASNhTpTRvFp9Me3a41CS5zqBod7bG5v1z
 • Yes
16.77
Verify
Vote
2020-10-15
- 18:03:40
SM6yLNegin1DddPQpcZBfrPAKcPFzYyCEP
 • Yes
586.52
Verify
Vote
2020-10-15
- 14:39:27
SDHp1LajbeZbJNPXiuarxqax55Ptx4axcW
 • Yes
22 810.83
Verify
Vote
2020-10-15
- 10:24:52
SJrdB5UjiAsewtvmYqEWBEy9YieNkNKQ4A
 • Yes
737.40
Verify
Vote
2020-10-15
- 03:54:46
SK4VAJ3SyocRZC1TR9oWAaitbwheEuPo6g
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-14
- 10:07:53
S7TdEjPLxYsx7isGSGgWm4ZtMoa7aqgaJk
 • Yes
1 699.79
Verify
Vote
2020-10-14
- 05:32:36
S7MiCDPmuD8U5U5QztMhEuCk2w48p5w4Kg
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-13
- 21:17:11
Rz3WCBNWfJmHR721YvoGDaRxCmuLRyBGKc
 • Yes
441.10
Verify
Vote
2020-10-13
- 20:04:18
SGQLpBZbzCWHFcvWEbhcyYMrkEerBgRi7i
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-13
- 11:45:23
RzfKhsZJ9SVw8soHnGb2dTgskq86ZYRCqS
 • Yes
29.77
Verify
Vote
2020-10-13
- 02:23:17
SGqCGR5ysQgrrSRxj1ZgDWGDRKMZRwA9ge
 • Yes
6.01
Verify
Vote
2020-10-12
- 16:33:46
RyhcPdtTvz8LzUkf4dsLVvTF41x5WSyEtU
 • Yes
23 821.76
Verify
Vote
2020-10-12
- 15:56:32
SJfUAdsn9EvRhJXS4ouLbxtgt6fVWsqbg8
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-12
- 15:56:22
SJfUAdsn9EvRhJXS4ouLbxtgt6fVWsqbg8
 • Yes
160.13
Verify
Vote
2020-10-12
- 11:25:52
SHEjnbVK1PaAYqchPCwT3AX4cRjr8MLUHR
 • Yes
2 880.81
Verify
Vote
2020-10-12
- 01:19:05
SCFHK3Uci4XsCHSmTx5xDRsr282gJ8NWC8
 • Yes
19 041.91
Verify
Vote
2020-10-11
- 23:27:07
S33hPkPqJnDemp7Jo6QwMQB2rFat3xheep
 • Yes
2 293.41
Verify
Vote
2020-10-11
- 17:11:55
SGMhMLpZNKJzif82nLjSC6nmedM8EL4j2f
 • Yes
40 368.39
Verify
Vote
2020-10-11
- 16:40:53
SJhjBxJb6ANLLEnM8qKFB1Ff5iM111o9uu
 • Yes
2 300.97
Verify
Vote
2020-10-11
- 02:59:17
SCRXfNpcM77rdjDcoWQJVTXLRSJ3zxR4RZ
 • Yes
15 338.92
Verify
Vote
2020-10-11
- 01:48:19
SCjfqkNyDkVktn7VAESmyoWvonPrpHYeSE
 • Yes
40 696.61
Verify
Vote
2020-10-10
- 16:00:58
S2RwenL8MvPFB9BXoPLtAPLa1FW5Bo7Jv6
 • Yes
2.50
Verify
Vote
2020-10-10
- 15:14:06
SGrj426nMCEo6webUJTPCEb9EjSkAoHznw
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-10
- 14:29:16
SE9wMZ3x35LBtqLnqgBAEqZLEEPg3snFLX
 • Yes
99.61
Verify
Vote
2020-10-10
- 13:30:29
SGEBS8ydPj9Toe79PBZetRLgNskruqtADs
 • Yes
419.22
Verify
Vote
2020-10-10
- 12:47:47
RxnDvFpqiZ5guVeU1tncTzen4E812qL4wq
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-10
- 11:44:51
SEcb98NaMxzzzDY9is9HuYYzZd2hXjrnJp
 • Yes
620 080.21
Verify
Vote
2020-10-10
- 10:38:25
SHLMK3zEvgw67SiX7iE62r8PFLfKi8YW3d
 • Yes
6 986.54
Verify
Vote
2020-10-10
- 02:20:06
S6q6uFFrPy9Zu227RPjSxouxS6LetUhudV
 • Yes
2 937.73
Verify
Vote
2020-10-09
- 22:06:56
SKCkcGcZxUwPguhP9ZjmeePoDbuY1YHNYL
 • Yes
1 032.07
Verify
Vote
2020-10-09
- 18:33:49
S4RrVTwaCc1a6wuGmaa8ivBt5bsq6rwDx3
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-09
- 16:12:53
SHRGE9jB7Dc8vYvJGN3ambN9mmQTt5Foeh
 • Yes
12 140.01
Verify
Vote
2020-10-09
- 15:52:38
SADVex4LFGFCJjUsizXP9kHd7PUMnuwxE7
 • Yes
8 971.20
Verify
Vote
2020-10-09
- 12:43:49
RxPQ9wHS5AqWXEaDxVwABi6YuJPLm2bU24
 • Yes
5 396.30
Verify
Vote
2020-10-09
- 12:32:51
SDvnQwq1qrRY3UHtkaYKGk7eNsxza2VXDz
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-09
- 11:58:29
RyQWnx2nSYjss7EGSduvqktZGUjVrx28XR
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-09
- 08:11:38
SM2SGV8LCWwM4E1jAAgJtpfuUNxNM3V7gQ
 • Yes
3 954.41
Verify
Vote
2020-10-09
- 08:08:34
RxwhYSjRANUAx8uGsrsgzcnebY83zXPo2N
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-09
- 08:08:33
RxwhYSjRANUAx8uGsrsgzcnebY83zXPo2N
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-09
- 03:54:18
S9eGB8s7jxmQYGDDWRDGwi9h35KaGKVxCJ
 • Yes
278.99
Verify
Vote
2020-10-08
- 04:24:28
SF31jZdYpkv1nr5AgBPgcAbL2eYt3LHKkP
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-07
- 04:35:23
S7M5GKvpGx99MReXmrt2oGqr78hfsiKJVk
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-07
- 03:02:01
Ry2S7jjSi5knmuNTmAL32t1X1JFNxnHGpr
 • Yes
272.85
Verify
Vote
2020-10-06
- 22:44:04
S6UW6ewx9aL8VZ4XzVBnXzguSAJj8zRznw
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-06
- 18:27:52
S6TDsKX2TKNb4RArueiryhTbRFc6qvMG1N
 • Yes
4.41
Verify
Vote
2020-10-06
- 16:34:04
S1TqM9xgC2Gu9wYwroaYfA12ithC9kjrmk
 • Yes
7 456.58
Verify
Vote
2020-10-06
- 14:48:42
Rz2Y8AK5vRGfntSamT4qtWs9Th1YaG4W8L
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-06
- 14:46:27
S5EqWoZ7uLJiX5kL9Wsy2xs5gckiXK2QDD
 • Yes
23 702.03
Verify
Vote
2020-10-06
- 13:22:23
SCLX7MNSSHh38R3FceM28B5sqyDgk2VBC9
 • Yes
56.37
Verify
Vote
2020-10-06
- 03:12:22
S49mHjmi3sDYJ72kGn7qSU8NFQWw7b1neB
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-05
- 23:21:29
SG7ygPqBgu8pwokYyPGQV5F8o1L5hrGbA5
 • Yes
10.17
Verify
Vote
2020-10-05
- 23:19:56
SKMpchhs7JwVXgmg51UAqRzRwW4tGMWw5e
 • Yes
6 960.56
Verify
Vote
2020-10-05
- 20:15:35
S1hBfEWHqBskqDxhrMwdVSJw7aE1JCFec6
 • Yes
395.92
Verify
Vote
2020-10-05
- 20:12:52
SFL3shit9pufhgxRwr9krL2UewMjgExVDZ
 • Yes
325.27
Verify
Vote
2020-10-05
- 14:49:30
S1jiXuwBmNVwx27Feq48S2B5FxKiBDRm5m
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-05
- 12:26:40
S2DHmcfWhe3LArVkX27ZPy8nDFpc2wXWeY
 • Yes
135 418.47
Verify
Vote
2020-10-05
- 09:57:16
S6PKPrLTTANQ8caGJJRTE1NfuUhZpbYVjb
 • Yes
14 533.43
Verify
Vote
2020-10-05
- 09:25:10
S9PiApqNsHGLhyCcLQHUTYHe9k9Pd4shGH
 • No, I'm Late!
15 303.70
Verify
Vote
2020-10-05
- 09:04:07
RwxkwMGzihaCTFzaSwiTLH13YEFALLDwth
 • Yes
15 945.63
Verify
Vote
2020-10-05
- 03:42:21
SAoXrqkcXKELcY2XD2ugnXhHsXFL4e8sBr
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-04
- 23:51:08
S3s22D8zcaLPKruwiKucMRQVQHpbzTopPM
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-04
- 23:23:07
S89GpPf5fdMqxvVQ4n3JKJoxi2ZYGubDAZ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-04
- 23:22:31
S89GpPf5fdMqxvVQ4n3JKJoxi2ZYGubDAZ
 • Yes
Invalid claim
Verify
Vote
2020-10-04
- 22:34:04
SHZa77P9royqXU1tek5LMyzCDbhorqhhvc
 • Yes
8 677.47
Verify
Vote
2020-10-04
- 19:29:12
RxnQYzPe4LPwhLkMANmq89YpNWzVcLX95n
 • Yes
76 118.66
Verify
Vote
2020-10-04
- 13:17:48
Rx1AaP2uiHPKBUxL93T59wur1CFtMiKgUh
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-04
- 02:20:45
RwxUnvWo7tSEwdCiNPdFHRYu6ffttKNhap
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-03
- 22:31:02
S7GN6N1hDtvAgCrFUqhNbyWv1wM3jTAYNe
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-03
- 22:12:36
RxDBLA9XjsbWcsaZHQBsbZE9y2ZarrgW8a
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-03
- 09:53:51
SLE6SDxcv3DeA1KW2a2xGwjdWUVDLhEqhQ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 18:07:32
S4x3617XSzDTDomVE95SYmttXEAKbCUcbP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 08:25:22
RzXUNAjcdzzDvmByugGHieu4jsN48cbewg
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 05:05:13
S2vQSi1iAGh3uSLFRRacEdAHsww3iaUpaU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 04:07:34
RyNbofKWeEd3HApbLU8cD9FUrntkwAoWdn
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 02:09:07
S3eJADFsns2xbSbAM4xEx9hRUG5YdR1rj7
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-02
- 01:25:40
S5rHic766HAkuambZfECKRWCMdrhKujs2Z
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 23:33:13
S52VBmNGw46uQ43azW8rEFiCXLSdwBtvx3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 23:17:58
SBeZQagAAABBDzPWC1gHx2cP6PAzMZB4q1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 15:50:56
RwxXEjg9C3S1zJyborGnLpib1oArTxr59R
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 11:11:27
S25crDQ2bVBzvKQorxZH3PWP4xxz4frok1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 11:11:27
S25crDQ2bVBzvKQorxZH3PWP4xxz4frok1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 10:52:16
S1PcFX5W9prCEYhHGEmkoXRWa8ZNwrkXQr
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 09:04:08
RzERT8njXheUc7G5UyVwjrWPB9B7VVozhW
 • Yes
Invalid claim
-
2020-10-01
- 00:08:12
Rx1LbgedPgVjNa8E7PQbKW5JQaMCPeJMf6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 21:18:50
Rx11urPWzmZaxGLojZ46yd85wNizDq2zRo
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 20:56:45
RybdX6qNb9kzRxP7Fduc8uE7EzC52eynvv
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 18:41:27
Rx7zArJcGxSo2XgNyg6ZDjvepn1me93y3H
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 17:20:31
S4inN6UREik9yp3EZrCLYqqRTEGb9x1BQK
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 17:13:15
S7QLUfNxbJizbKVsVLhYJCDv6kj3rCwFDD
 • No, I'm Late!
Invalid claim
-
2020-09-30
- 15:09:45
RysBPi9rjagFgPDiJq5EyCuXEH4sEejZ1T
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 14:42:55
S1yJSXZSvEfwoVMVMGYiLddU4ouLPGyJyY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 14:07:02
SHwhVxikxVCHPU7Tatkzu5yjeH5gtDv5pS
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 09:07:19
SAyxw888aWcCbU3gUfxYgqo1cktE7s3stg
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 05:57:42
S1LdVtwxk8kmgAJboBrbGEWkNZ3Q19738q
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-30
- 01:19:25
S23SWd1GcaAMvoc61NR1yigHbVFyCuKGw2
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 23:40:44
Rxj88cP5uar23yzpRz9etNzvkoEGDmjrp4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 09:49:43
RyMdDdfnJAQVBx1rkfrgwfaAoxsnPjX1zm
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 03:46:41
S2E2MakGVif8vStymFjoro2FK5RpSdkJLm
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 03:23:25
RwzS5kHGeAyb6HHQZ4rv1xgaoTucc7RAwP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 03:21:41
S8t9vvfM92FS5G8fyB6Ln841YrX9qeCLYG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-29
- 01:18:37
Rx1F4JTbTUf7dn4wcacpHLZdCCBdXjBNbe
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-28
- 19:21:22
RyrykG5gwfTJjYfBEgg4Pe5w2Rsk8iTKPo
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-28
- 18:18:21
SBcXoJESCmTSzppZcAt9xBHnRD6XDuhpqu
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-28
- 09:24:48
S84paG69puchsZ8LK1tG3Duj9t4gyKb13z
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 21:27:27
RwxwFTJr2rraLhAnBjNW9tTStEm323Z7jY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 20:52:49
RyuoCKxdmv6vcpeMwNuqeK4cHgAbKLJakt
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 20:27:39
RxTtTWikeziTahPVArhWho6rRW2nEY88z6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 20:12:48
RySuJJJEMSW6M3VSwbt8Z8d7GjHpBqB7J2
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 17:32:53
S9Ej3SVSxaXTM3iXpPeUos1iebhPe8oYKA
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 14:13:07
SBk1znKyxjNzRR14tZ6ekaUd7YwkCYX4WZ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 12:35:11
Rz4AQ54UqbFfAY6yftFicbUjNHcTsb8PYQ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 12:12:17
S7TQRQpntSkCreoH6d9NksFyAvtphj48xF
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-27
- 08:00:39
RyNpJc5de8hEzipNAzQn7h6HT371bkBcYC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 21:57:19
S13uk2hxVMvMA8PQm5izTz75dFQiei11nD
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 21:17:27
S1SoYqQdWHa556SQ71Nhi2juVgS2qs23aM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 16:31:29
S9XHMuAWFQTM1hBV2FuF5hksGPgNRqKsqf
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 15:58:09
RxCnWywzMkcmoN4f6nGnTrGLELFrHiyLea
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 13:07:40
S1C7TZhUwvW5rQPctjx3s3J5FqexmrAPbV
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 07:43:01
RwyzoWqzSye5f9FcfvHR8g37MY2Ba3iMto
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 06:26:41
RxtJkGqjYfDuyxLNRhJDdPNXMYjCqLu3RG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-26
- 00:10:56
RyDuPKKFob2XQmtRsG3bMbPBZDL26rcuJC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 23:54:15
RyyomMBPdjggJsz2cAqET8tbZnftVLz8FT
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 23:41:49
S4BBpU4fP6EPjQpbrczUReBx1JhCqojovq
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 23:28:36
RywP3r8R4inHNFatsmZSh6yG8NC64GM51g
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 21:44:29
RxNp3poPQmMDSxhLo2pVCAE1KEVXkc1Q1p
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 20:09:50
RyXEeQ86MnRi5hV6sSxXNBnjdYFdfFicmL
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 17:41:25
RzQUzi2qh1bYFzxpzvPsk3H5hSV8y7PX3U
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 13:36:55
S2JiTnwhrxhWqdfFQAg6EHNhuVmoZteySb
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 09:35:48
S1k4VRqtf3x23YqxpkdcxLM7RkWW1irFSu
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-25
- 07:36:01
S9DxXzrGAQgHcmLKKmRj1RkhUvdAEC5xqE
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 21:22:10
Rx5Bs8FUhYYUkMX7cQGjK6t9eUCFgWfPN3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 19:30:16
RykdznMu6tMdpbMqrLqhdtj9kcqxdbLdGo
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 16:41:27
RxX5iR9qsrGKPhJZtzsZmQe9F7133gEr9i
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 15:42:19
Rx2QmW4B2Rg53RwdAMHbk81kUZkt8Ke8Rd
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 14:41:43
S9nsQbHctNFLpTLGGCNzKbgpfMnAfTTWL9
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 14:08:06
RxrWpt9VV8DegecHcuQxQasLYQzYww9gwS
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 13:30:27
S16fVxB5hYge8CaxqWswaC8AKpdDSyerqP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 11:53:38
RxZyBWThzvd8kazJRY9k6Jkqa9vXHYNcck
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 07:58:16
RyVHfrA8o7ohh4JDVDzB2xgng2ypnL1uvh
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 06:00:23
Ryq8y9StFrJtixZUdH7fDvb1gdpPcUjuBX
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 04:59:24
Rx8kxJrZYY5Uem6FM5qYrXe7Awb1BZcLW6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-24
- 02:05:49
RyZXx3Zf6omWzTSoMBguTCJ7yTD7As2TKB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 21:47:34
S6PzRbe4axeyht147e2DPzqqokGTfT3hcB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 20:38:33
Rz8hmJcQ18CocHVLyvX7xBQp4Twq9YR6qa
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 20:36:48
RwzgCND3KbT1yfQrME6C3Jfpyihex2rheY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 18:23:40
RwxW1r2k4ohZ8cpMZquWtc1YpLYun8D5hq
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 18:00:02
S358QGVtXKteFtMACZ9DMqyoBXzmoUbB9o
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 16:11:57
S58n4jhibmftLNVKG6bTu4SKCix9yngTG4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 15:14:52
SGfgyX3Y9RvLzLy4XRgyP5ysaK3NGHse68
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 14:56:03
S16fVxB5hYge8CaxqWswaC8AKpdDSyerqP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 14:42:41
RzVuYrqAEwzCiaku58ssce1LZyVRjmR1zu
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 13:39:47
Rx6qoxpYxYvsv3ut5rTNcshT9s3LWJT7uL
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 06:46:49
SLrRYrgBJVBi49bcUzQFPESE8DSSjb9QzT
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 05:36:49
S2GVg12fc33wq34Sc1DD4ZraY4juy56En2
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 04:49:28
RxDtewpkQ82oz8252CuU17M7xdUXakc8SK
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-23
- 04:13:03
RxSTsdE4sthx6bx7NPEVLoZa5UXb7VALEP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 22:31:14
Ryn2yQ8UVrE9xpqLKiehTEEY71o1FQjoe1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 22:29:53
S9CGj8cq5QxknYq9sTKv9vEcygeMqHHzhC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 20:32:51
S5br5jEKKM4zmdrMRQv6qzokjNY6duvd6r
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 20:32:32
S5br5jEKKM4zmdrMRQv6qzokjNY6duvd6r
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 20:21:16
RyVtbJ1FT26k7rXRHC7zMrieproGPjEkhH
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 18:43:40
S2vg7GwSVMHFeuwAPtmG3QU6F45vs8yRGQ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 18:03:38
SBT7edqyG99djZuFVdQ4BJxu9FQdCyzXpq
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 17:48:37
RyKMVyE6m8ccVNRnt6t5qE9VhVvzC1YQTk
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 16:11:49
RyrRAHHrDYoS1KzNhzMJufCoADbDyD8evh
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 15:25:35
Rzt8p7KWWLBtyFNzNzyP3c4EtFWvb2ymbd
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 14:55:19
SBNGrVReUbL1AoKST3ZqgbRt7Yq1ZKFRYE
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 13:41:58
S1dMSuqNMPbpVXxUq4svenbi3ihDNXRzty
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 13:21:37
S9AjCgJd6AnLb3wDSnDqUj27js8SHtWv3q
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 12:20:40
SFNw5woWGBiJ1BXAuczbMgxpuFduLPpW6M
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 11:41:18
Ry5gU5tXe6DwQveCk9JP9LFsE9tS6bXsS5
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 10:53:10
S8PubBLF9ToMZHzxBSUJjHVdY9jws3AS6s
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 08:01:48
RzSHvNnpdMU83js4Jy91NHJr4CxVAqnSTZ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 06:29:08
Rz9rD4XxXpPhfdBL6k48oJ7u3v3KK7sSG3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 06:11:44
RyDGNmmAi3VbSfV8NxLmtnBjHFMPeFqWcC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 05:48:41
S3VRPsKV1d2qJjHJpWSSaZStMWZfwA6ahk
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 04:55:51
RwymV42KK9Xdn96zMJHc42LL5oeikyEfE5
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 02:54:53
Rxhcd4XUmFaUtdiA2xXxP4LimMmEU5AZ1P
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 02:31:50
S3Jwfg9yueuQxgMsjK4tL6DokXmcXr3xKC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 02:02:41
RywU7w86YdozenwfTrf3qAvBtP11jNkRfM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 02:02:23
RywU7w86YdozenwfTrf3qAvBtP11jNkRfM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 02:02:15
RywU7w86YdozenwfTrf3qAvBtP11jNkRfM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 00:56:28
S8QRMjGvPur2AvHAVAJoANeezFa2DVFJin
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-22
- 00:54:23
S2wkpnjmWCL99nSkVneFFZqwCwHzAsmudT
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 23:27:18
Rzg9DX9nEQEkGQ9F2HaT32Vm5FyjUS89Pc
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 22:58:52
S2bkuMcZWo8qUtRq6NbvnvveQdZ9swmhNY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 22:05:50
RxkGQm1mrmaB4vV5q6smqGnBWf37zXhh6Z
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 21:59:36
S4vfD5y6XxM6raqBPHGtqV5kafXSzDKMfj
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 20:06:12
SATZN4VPt6G5BnXT8D4GA7tt1fubvU5Z5C
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 19:29:08
S26e1BZRKNK8ereqX1EM8Pyj5swUisRVzM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 19:23:44
S4gZ3re3y4ttiJeFtfJYSRokK9DW5yEg2A
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 19:12:19
S1UtWKmtuSBB6PE4hVus5FnQNtrWvZXdj3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 19:05:36
Rx1rAgRv8JfVup1CtYd2DGRwnmEse9vVVU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 18:42:58
Rwzj268UHF1WWmSPcfrty8G8HAV6MhSCCG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 15:58:29
RxBDYDxj3berBnHKRjLpwdZpLSkbLyE6yY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 15:35:00
Rywy9gyHF1QetxNzj5HniPYfFimwrZL9ZA
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 15:30:16
SA76vJxVpDGQXQDpQnfb1oq1Fa7AoWtJrC
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 14:51:20
S4UiRJfjfHBcVxU7VUDpSgwiVQE3HZZmES
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 14:25:37
Rxh5mdqDZnEEo4hCa4MtHHeSvALACp4Rs4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 14:07:06
RxA71GagTzd1ekSYrizDKpKWCQ5CSvW4tr
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 11:48:25
Ry1NUjc4YTtFhjbXjHjzWoa6d2enZfYSef
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 11:31:29
RyEseJUwTzZ3ztU1uNncj2qaAEEHu2vYYG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 11:09:03
S6K3qjnwAiQtxdLqbigaRSbBroZgxJKmds
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 11:08:54
S6K3qjnwAiQtxdLqbigaRSbBroZgxJKmds
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 10:36:36
Rx1JtM2dAY4ydAesdvx7EdCdBKn66sLN4a
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 10:30:46
S1g3YaoznAAmLeRQhXiAVjkm5kUnvFHTWr
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 09:18:10
RzAGN3d3o1shYTsm2KVFyWPdXxLRQEYhzi
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 08:40:30
S6XWrPL7oi4Nrqf3P9wnnVMShkpkVCyxjm
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 08:21:41
S6dCkBysUSLaao6LUZpszBsJ5puHpWFZH6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 07:50:08
RzatSCTb1ZDD66DCda7Q8zn3nHEEGKE1Yf
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 07:47:09
S4xHXEfTh5n2y8vKMsBG5cqG6uGFWeMGXR
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 05:12:55
SHEiz4bh7p6bVWx5HBq7jqiWJSm1PstJ9n
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 03:52:37
Ry322eUQ5boX13ncooJiSZZLnjpmVe3cvA
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 03:16:48
S3Aet62W5gy6taSvvu9gL8L8xi19iTSXgy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 03:12:12
SCdZknZwYkCqFhBd3CWuKV5GnVbzK4i6ar
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 02:44:05
RyWPzjk1vZ8AKvCkuWd6TArHCnqg5mwqZN
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 02:20:09
Rx1DdMbKRbsmuvBw8ipDctLuaTxxLxBdzG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 02:19:39
Rx1DdMbKRbsmuvBw8ipDctLuaTxxLxBdzG
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 01:19:23
SL4RGzUQz23NoMkXuDeKPx51Kajm2pyd5b
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-21
- 01:12:50
Ry9DmyDrqG8cHsd4T5JvyrBxA6euRX2nd9
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 23:51:03
SCfMbThubSM1FWfXN391oGc8C1AS2stxGL
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 23:41:51
SBLDexsNkJH8mbEJjwdky8gtbWjemb6snB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 22:44:32
S1HrsqZdtU8WTuBC8Kfqqu6b1h2SZ6Dbcj
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 22:29:10
S15EctumDtyFzdo3mcstrAVZWj9Xq5Xpo3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 22:18:43
RyWKJidGm8yZZRcNaR8N7Q2Q4Av5raT4Xy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 21:47:48
S6z8PpE6TQwD2BvBPT6JXB4ZfzdxBUYTpU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 21:33:40
RyPiraHq4iCx3iYWf4LbvNNQjvuqQjomer
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 21:14:02
S7xE8ztEgb2va4Nfesx7qfsPjphZAwPmTy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 20:41:41
S3qnafCh2Pnvym12CpNNZMFjfQVmN2m2FV
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 20:26:58
Rxp5sUHyQrtTBpHcExwNq3VtVGuRUrt2Ke
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 19:33:23
RyYafXU9QgWQKs7SVSFLbWtscVz3dapHaH
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 18:16:57
Ry7qsSTeYNS4phYNSkMv1xfRCxXyWYYqD6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 16:40:41
RytbMzm7jWDKD8NzQSPLaKMphi7yrQUoD8
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 16:28:00
S2NAsynjh8giiNrW7hP2R3mbSpxaeMSe6r
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 16:06:01
S7Vcf3HB6izuTLg1Vq6MMQT3xLfjXqfa7Q
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 14:31:27
RzNrcjkgdTqkn8wpjSaBro87yEgUM2TTtd
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 13:16:43
S4AdvgxmJL9pg2gjgpWS52hWcwzKwgy15P
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 12:23:58
RxTYuTic9MPG7SEtAaEY461T7yBcBLtf6c
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 11:52:41
SCN9tt4wApQfrNHLi43qhohUhDGPcgVbVX
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 10:59:01
S34zDmNtDgrUDDYjm1rQ6vSpHtbZyjwNG7
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 10:52:00
RzkWP7RjYLoLo9RkchUArnFNuP2BxDGMnP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 09:52:03
S5tHJX3mgQyFS6i9bkEF6WCUoyxT2ejaWe
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 09:17:21
S5YHcG1VEhx24kp1wc27vmCAdSJgY5Uitg
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 07:23:00
RwxejEbop3j4nbdrXwB5tc2nNDiQUy2PUW
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 06:40:35
RxLBVFoVKhEftvzyQJrKjMoPawFUZBWHgB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 06:40:29
RxLBVFoVKhEftvzyQJrKjMoPawFUZBWHgB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 05:05:23
RxqzDQxskzCxshpTGyZ3MF6wnL83YCNx1o
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 03:07:07
Rx9rDLf5JWiqYSnqGiKVjXyq9kkKuaXACX
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 03:06:09
RybciAqjsoePpBr8qpXjP16dxqF8KGyD45
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 02:10:31
SHNS1QLGTNbKYzfXVVi2c1pi6bwEv1Mkpr
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 00:27:23
S4CXTkG7QsSrBcVP9jNzM58WQWHzcgUR9t
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-20
- 00:09:29
Ryh5bMymkVY6W9VXzcDeXPXQkZaFRhNHs9
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 23:08:17
SHeLJoctU6sRC2D1NJhdxaNXvzoSXjqEDU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 22:56:54
RxgEzhg2Qp1NEytonWzF1T5tq2RMfmC4if
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 20:57:32
RxMWJ76b9XrFb8pGuayL5mHc81sK1DNdpY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 19:03:53
RxUFPzWFG7xy6yVtQ93L3f4EJbUveGt9a1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 18:16:07
RzM3k87pX8XTtQKdKZ7VTZTbMREL64cQ3S
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 17:01:52
RxDghbiUQi3Hwt4FWte4CTYSgXYovG2Vt4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 16:50:17
S4c5m3dZxQ4miP46NvZrdj4T64EJUz4WQy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 16:49:59
S4c5m3dZxQ4miP46NvZrdj4T64EJUz4WQy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 15:42:20
S1TJcsxzoY5WntNuLH5GoJvPZpASenCtS9
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 14:36:21
S8nx6YCHqaaKJXE9MsyXEfpHYVARmKG7r3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 14:28:18
S6XkowPwKqGjDXtwS1g97VzX5B9RALEiFi
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 13:55:49
RzAVoaG1Y3XbPyKaRCxNW2TkU47s4BLv8J
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 13:27:25
RyHG1PSzkrG9qDxUfHTASkykgZCDGq2yAb
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 11:12:47
S5C8e9XDMgjpbPKnmF99fj5BTNnRGWjjic
 • No, I'm Late!
Invalid claim
-
2020-09-19
- 07:15:18
Rx5gfVCex8A7yZwzBPyd3KghoNwECtKyuJ
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 07:01:01
S9Xcs9AgzvorPJw9HJKTMsLygP7u5Pqwkp
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 06:36:25
RxAZbV6ttRKG2XfJbQfQ1inwTm48eKbmg4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 06:01:04
S1LS6aZSquZFdtmvJdjKhSDtVXekMahGwY
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 04:35:55
S1eE7NZZNipx9gPb2FbzUgfoUyCHacNQW3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 03:22:13
SEoqPxxoTVRbzyb1hijNLTNHGG6rBaYVCM
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 02:57:35
S6m4CXNvBomyw9QE159kTv8jLPJS6Ds95K
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 02:16:15
RzNcmfCgCbsAictrcU5cYGJAkKX4FvAudy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 02:10:22
RxHMwbuHLocceUt6GEzjwk8iknXLE9r99P
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 01:50:06
RxckKBV67WXDgfkroW7Rs3FkFNoMddwvC8
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 00:44:09
Rx2x8akex42iyMjeRMxap8J7ijcorkj7v6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 00:05:51
SCcrBbLjyvmrnC4TAf8CmBkgFBAGHiaWnw
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-19
- 00:05:04
S16HteEyxUCefgXkqsrwhHLMN4nnQfwPB4
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 23:58:57
SFXZ18VXV34FZiwgN7n1K2Y64T1dr97hE9
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 23:06:41
Ry2mgY7GRmvcw2FnCkp94w8WTqiTSXxbkg
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 22:16:08
RxqSt72mRYd4zFpRdH8Fj74fxWfaWkhBQc
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 20:44:06
Rx1uiF7i6AuNCHEXe3oZkyGTZFEgn9P2p2
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 20:25:54
SD4HwhT1ukuyp1drtrzie5xHSkKYfzaV3r
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 19:13:41
Ryg9QzHtE6P4JDhQqLuaUvx3cghvz3oehj
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 18:54:11
S2AUY8iHGUgZdmzFFFT9G1iioeSCXcddaP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 18:32:54
S8cbAvstGNUfBEvNYh2g1TdTnkj7Xh9228
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 18:14:48
RziDcL3WE9cswggCEWx9pT31GzL7DqdmLj
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 18:02:26
SBe5piAPD5nsxr2nQgGu8wSLw5MmXkRmUD
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 18:01:14
Rx4yhK5ry4yn1tJTV4nypCBUEkaCg4vH7w
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 17:56:33
Rxgy73GBeC4R3fnpczkSBa3a6c43MXijt7
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 17:49:44
RyMwCxwLeNceKaKSJLj6htbeB3rdzL6ub3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 17:43:55
RzHS8ysXf4twgKhf5t2PUYoHSCtrJcvwYK
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 17:09:40
RyTNGtda1oFXaCDfwfPMF67c6kA1UUXSSi
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 17:03:05
RzEQ53PaomGDFUrFiXbJgydMMPJp2ThGGb
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 15:38:26
RxPpnm1hVGM9NdamKEUy7F7XRbvYeNPeNn
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 15:06:49
S2ngGCacR8RkVNL7BdeqWVdePQbidPbgKP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 14:56:25
RxJ2nnYUNZcEF51GiBSgevx7BJ3yw21Vz1
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 14:26:53
SBE85nr8C7kjvnTQAFvvQfVk75qCu9ZsMk
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 13:58:59
RydKy6DcWoVuK7oiTEffQiJZcTfsz4K8Uf
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 13:24:17
RyEUveesvZFJKreVFXs8HqJimLoV9aUYUr
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 12:55:59
RyoqjJ9YNtxgryu3SoiD2m3EjL3Q4s9RNL
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 11:47:44
NA
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 11:23:13
S2gsnBeGE7ZBQVTq4mXt5M4pKs8cM4ondd
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 11:01:16
RzHVE1aigTFqCwPAnz1S3VdK4ZFztuC5c3
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 10:40:16
Ryge5iiqhR9KU8GyiXAVXVyvTGEwZmMvmz
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 09:43:00
RxRg6njpnum8KjtTNmZX8DPpL6JJHXsfXU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 09:24:57
Rxj57LKULZvEQcc1RrRhJQS9pgDLcsn6Zz
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 09:02:41
SJqvnjcokYK3KfmLW7EKiXWGd2mkohrMhB
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 08:53:03
RzEi4RmBYZqjbnXxuwB3i1qLwMAMd7wQpd
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 08:51:57
Rx8kxJrZYY5Uem6FM5qYrXe7Awb1BZcLW6
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 08:20:38
S5sLBJ7SChfZPAHkdeofnsgpgDiEQigQiP
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 08:03:28
Ryf8DdptQEozadkAp3DsPh3n94DkShSJch
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 07:46:42
RyNCGLRKoM5GpBZNgeZtYaskJ4TgU1Ao3B
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 07:30:54
SCXMLmTpo9HbHTPrDeLjsTVWWsnjhKNbmU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 07:21:18
SHjQDDws118hNJDNBsBQSAtkNqntECjw8N
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 05:28:50
RydLjdxpzKnoJpeBGr48Y3ZxGQMwLSGEWa
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 05:11:28
S1tEm5ZFGwATWEhG6CTspSRP88Dc68bBBK
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 05:04:50
S52MgAWtoF69WDsCgfpEVaqLni2DscS48G
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 04:37:14
S3o8k1YhQLXB8iSvikFGN1664WFVHYdLEU
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 04:27:00
SHuLWfjijKgKxzsMVbcBRgqiFKsTntK89i
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 04:26:51
SHuLWfjijKgKxzsMVbcBRgqiFKsTntK89i
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 03:30:57
RxJUwgxSo4ahUSBgPKukbkUPUSU46q3YVg
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 03:15:45
RxjG5ZxtdtL7Gq4vjFNuiavAVPpXRi4tSW
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 03:07:32
Rz6Ba3eHGSBB7rLwuSt6FNd7n1mxw3WJ3k
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 03:04:14
S2wqLNq9dYPMQWjgAC5YPGaKyjhqgwT74R
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 03:02:39
RxhrhppYZxK1BUCQAqyss6Ki4WRhZq78tW
 • No, I'm Late!
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:46:41
S3qq7ZQXtJubs3yDdPCHN1UevsfyaJM8Ww
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:44:47
S23v6NKy65MXACDdw8t8wfzHoQsRoWQP6E
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:44:47
S23v6NKy65MXACDdw8t8wfzHoQsRoWQP6E
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:44:10
S23v6NKy65MXACDdw8t8wfzHoQsRoWQP6E
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:43:52
S23v6NKy65MXACDdw8t8wfzHoQsRoWQP6E
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 02:25:25
RxDnS8B2mEPuoT3crsUmcHeNLgkMSDzT7h
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 01:48:00
S3dK6qSU6zM6xo4d26MWEJPtJkmApqEara
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 01:39:03
RxycVxV6wRQUWzr5M7PYo7dzbMhcDx9rpy
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 01:22:43
S3PVf1VHM57tWNK8hS4kgr4E5HH9BDd9w2
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 01:00:48
RxNf5Yjgd3oSebVrpz8LNxvxWYaaqfEig5
 • Yes
Invalid claim
-
2020-09-18
- 00:52:51
Rzinszen7i96gNmCejxQEa6uht8kxPJF3W
 • Yes
Invalid claim
-
Disclaimer
Please note that all data on this page is collected from public data on either of the following platforms. Berkeley Open Infrastructure for Network Computing or Gridcoin. Read on what and how you can remove yourself
Rendered in 1.9709s with 7 backend requests in 1.9299s
Memory Usage: 865.46 kb (3.16 mb)
App version: d9487b3@refs/heads/master
Updated on: 2021-01-08 14:01:48 +0100